Filmo „Puntuko akmuo“ ištraukos

 

Animatorius: Antanas Skučas
Foniniai garsai: Freesound.org
Garso takelis: Irasu-studija.lt